DỊCH VỤ BẢO VỆ

thông tin liên hệ
Lê Đình Cường
Tổng Giám Đốc - 0943 82 81 86

Nguyễn Thị Ánh Xuân
Giám Đốc điều hành - 0988.55.22.86

Chia sẻ lên:
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng

Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng

Mô tả chi tiết

   Đối với công nhân:

 a.      Khi vào

-    Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra thẻ, mũ và các trang thiết bị bảo hộ khác.

-    Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra trang phục có đúng theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.

-    Bảo vệ công trình xây dựng phải đăng ký các vật dụng có giá trị.

-    Những công nhân làm việc ngắn ngày Bảo vệ công trình xây dựng phải kiểm tra tên trong danh sách cho phép của đơn vị chủ quản.

b.     Khi ra

-   Bảo vệ công trình xây dựng yêu cầu tất cả công nhân phải bỏ mũ xuống, lần lượt ra từng người.

-    Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra cẩn thận túi xách, đối chiếu vật dụng mang ra, kiểm tra có đúng như đã đăng ký hoặc đúng như trong giấy cho ra của đơn vị chủ quản , ngoài ra không được mang ra bất cứ vật gì.

 -    Bảo vệ kiểm tra người cẩn thận phía trước, bên hông, giầy, ống chân, …

Chú ý: Ngày, giờ, số lượng, chất lượng, chủng loại, chữ ký, … trong giấy cho ra.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng