DỊCH VỤ BẢO VỆ

thông tin liên hệ
Lê Đình Cường
Tổng Giám Đốc - 0943 82 81 86

Nguyễn Thị Ánh Xuân
Giám Đốc điều hành - 0988.55.22.86

Chia sẻ lên:
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng

Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng

Mô tả chi tiết

 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH  XÂY DỰNG VỊ TRÍ CỔNG CHÍNH

Đây là vị trí quan trọng nhất trong các vị trí bảo vệ  công trình xây dựng, vị trí này có các nhiệm vụ như sau:

1.  Đối với khách:

 a. Khi vào cổng công trình  xây dựng:

 -    Bảo vệ công trình xây dựng hỏi tên khách, cơ quan công tác, mục đích vào gặp ai.

-    Bảo vệ công trình xây dựng liên lạc bằng bộ đàm hoặc điện thoại vào bên trong báo cho người cần gặp ra đón, nếu không có hẹn trước thì phải có sự đồng ý của người mà khách cần gặp.

-    Bảo vệ công trình xây dựng ghi tên khách, tên Công ty, giờ đến của khách vào sổ khách ra vào.

-    Bảo vệ công trình xây dựng phát cho khách thẻ khách và các dụng cụ bảo hộ lao động như mũ, giầy, kính, …

-    Bảo vệ công trình xây dựng cho khách đang ký những đồ vật có giá trị, chỉ dẫn cho khách vào mục tiêu.

b.     Khi ra khỏi công trình xây dựng:

 -    Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra túi xách của khách.

-    Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra các đồ vật khách mang ra (nếu có) có đúng với giấy cho phép mang ra của đơn vị chủ quản (phải có chữ ký của người có thẩm quyền).

-    Bảo vệ công trình xây dựng  thu lại các vật dụng đã phát cho khách.

-    Bảo vệ công trình xây dựng đề nghị khách ghi vào sổ giờ ra và ký tên

2.      Đối với công nhân:

 a.      Khi vào

-    Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra thẻ, mũ và các trang thiết bị bảo hộ khác.

-    Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra trang phục có đúng theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.

-    Bảo vệ công trình xây dựng phải đăng ký các vật dụng có giá trị.

-    Những công nhân làm việc ngắn ngày Bảo vệ công trình xây dựng phải kiểm tra tên trong danh sách cho phép của đơn vị chủ quản.

b.     Khi ra

-   Bảo vệ công trình xây dựng yêu cầu tất cả công nhân phải bỏ mũ xuống, lần lượt ra từng người.

-    Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra cẩn thận túi xách, đối chiếu vật dụng mang ra, kiểm tra có đúng như đã đăng ký hoặc đúng như trong giấy cho ra của đơn vị chủ quản , ngoài ra không được mang ra bất cứ vật gì.

 -    Bảo vệ kiểm tra người cẩn thận phía trước, bên hông, giầy, ống chân, …

Chú ý: Ngày, giờ, số lượng, chất lượng, chủng loại, chữ ký, … trong giấy cho ra.

3.      Đối với các loại xe:

a.      Khi vào:

-    Bảo vệ công trình xây dựng yêu cầu xe phải dừng tại cổng, người tài xế phải xuất trình giấy tờ, đăng ký tên, số xe, đem những gì vào, giờ vào vào trong sổ, thông báo cho người có trách nhiệm của đơn vị chủ quản ra đón.

 -    Bảo vệ công trình xây dựng cho lái xe đăng ký những vật dụng có giá trị để đối chiếu khi ra.

-    Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra xe có đầy đủ điều kiện vào mục tiêu (ví dụ chiều cao không thích hợp, xe quá lớn, …)

-    Bảo vệ công trình xây dựng  mở cổng cho xe vào.

b.     Khi ra:

-    Bảo vệ công trình xây dựng yêu cầu xe phải dừng lại tại cổng, người tài xế phải vào phòng bảo vệ ghi giờ ra và đăng ký vào sổ đăng ký.

-    Bảo vệ công trình xây dựng yêu cầu tài xế phải xuất trình giấy tờ có liên quan đến việc đem hàng hoá ra ngoài.

-    Bảo vệ công trình xây dựng  phải kiểm tra và đối chiếu với thực tế hàng mang ra có ăn khớp với phiếu xuất hàng hay không.

Chú ý:

-    Chủng loại, số lượng, chất lượng, mã số, ngày, giờ và chữ ký của đơn vị chủ quản.

-    Phải kiểm tra cẩn thận các thùng xe, gầm xe, thành xe và cabin xe.

-   Không giải quyết các hàng hoá không giấy phép mang ra (giấy xuất hàng phải có chữ ký của đơn vị chủ quản).

 -    Mở cổng cho xe ra.

4.      Đối với trang thiết bị, nguyên vật liệu:

a.      Khi vào bảo vệ công trình xây dựng phải:

-    Kiểm tra hoá đơn, chủng loại, số lượng, mã số, …

-    Liên lạc với người có liên quan của đơn vị chủ quản ra đón.

-    Ghi vào sổ đăng ký nguyên vật liệu.

Chú ý: Hàng hoá mang vào mục tiêu phải được kiểm tra cẩn thận, chú ý nếu là nguyên vật liệu dễ cháy, nhân viên bảo vệ phải tư vấn cho khách hàng công tác PCCC.

b.     Khi ra bảo vệ công trình xây dựng phải:

-    Kiểm tra hoá đơn, giấy xuất kho có chữ ký của đơn vị chủ quản.

-    Sau khi kiểm tra hoá đơn, nhân viên bảo vệ tiến hành kiểm tra trên thực tế.

Chú ý:   Chủng loại, mã số, chất lượng, số lượng và chữ ký.

Lưu trữ các hoá đơn, giấy xuất kho và giấy cho ra của đơn vị chủ quản.

5.      Đối với nhân viên ra vào công trình xây dựng:

- Tất cả các nhân viên phải tuân thủ theo nội quy của công trình.

6.      Một số nhiệm vụ khác của nhân viên bảo vệ công trình xây dựng tại cổng chính:

-    Quản lý điện thoại, chìa khoá.

 -    Giải thích, hứng dẫn các vấn đề cho khách ra vào.

-    Quản lý trang thiết bị, ghi chép sổ sách sạch sẽ, chính xác, tất cả sắp xếp gộn gàng có khoa học.

-    Nắm bắt tình hình và báo cáo cho những người có thẩm quyền khi họ cần biết.

-    Giữ gìn thông tin liên lạc, phối hợp với các vị trí khác.

-    Bàn giao chạt chẽ cho ca sau.

-    Quản lý thư từ bưu phẩm chuyển phát nếu có.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng
Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng