DỊCH VỤ BẢO VỆ

thông tin liên hệ
Lê Đình Cường
Tổng Giám Đốc - 0943 82 81 86

Nguyễn Thị Ánh Xuân
Giám Đốc điều hành - 0988.55.22.86

Chia sẻ lên:
Bảo vệ ngân hàng

Bảo vệ ngân hàng

Mô tả chi tiết

  Phương án xử lý khi có sự cố xảy ra:

a. Hỏng xe giữa đường: lái xe và bảo vệ xuống xe, các thành viên còn lại ở nguyên vị trí, cửa xe đóng chặt. Bảo vệ quan sát tình hình xung quanh trong tư thế sẵn sàng phản ứng khi có tình huống xấu xảy ra. Lái xe nhanh chóng kiểm tra hư hỏng vào báo cáo lại cho cán bộ áp tải. Trường hợp thời gian khắc phục lâu hoặc không thể khắc phục được thì cán bộ áp tải có trách nhiệm gọi điện thoại vế phòng Hành chính nhân sự hoặc các chi nhánh khác, TCTD, NHNN… gần nhất để nhờ hỗ trợ kịp thời.
b. Kẹt xe, lũ lụt…: cán bộ vận chuyển nhanh chóng liên hệ hoặc phối hợp với các lực lượng vũ trang, công an đưa xe vào nơi gần nhất để đảm bảo an toàn người và tài sản.
c. Xảy ra cướp:
- Khi cướp có vũ khí xảy ra trong thời gian mang tiền vào ô tô, vận chuyển trên đường và/ hoặc bàn giao tiền, lực lượng bảo vệ dùng các biện pháp nghiệp vụ để đối phó với bọn cướp, hô hoán bóp còi gây sự chú ý cho người xung quanh để hỗ trợ đảm bảo an toàn tài sản. Tranh thủ tình huống có thể để đưa xe hàng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
- Xe ô tô luôn nổ máy trong thời gian nhận hoặc giao tiền để sẵn sàng phản ứng khi có cướp.
- Trong trường hợp đã giao xong tiền mà có cướp tấn công vào đơn vị nhận tiền, bảo vệ và cán bộ áp tải chủ động thông báo cơ quan chức năng đồng thời hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại chỗ đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ tài sản.
- Trong trường hợp đã giao xong tiền nhưng trên xe vẫn còn hàng và/ hoặc đã nhận xong hàng mà có cướp tấn công vào đơn vị giao nhận tiền, bảo vệ phải nhanh chóng yêu cầu lái xe đưa xe thoát khỏi khu vực có cướp, đồng thời gọi điện thoại báo cáo cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm để hỗ trợ đơn vị giao nhận tiền. Trường hợp không thoát ra được phải bố trí bảo vệ an toàn xe hàng, đồng thời phối hợp với đơn vị để đấu tranh chống tội phạm.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bảo vệ ngân hàng
Bảo vệ ngân hàng
Bảo vệ ngân hàng
Bảo vệ ngân hàng
Bảo vệ ngân hàng
Bảo vệ ngân hàng
Bảo vệ ngân hàng
Bảo vệ ngân hàng
Bảo vệ ngân hàng
Bảo vệ ngân hàng