DỊCH VỤ BẢO VỆ

thông tin liên hệ
Lê Đình Cường
Tổng Giám Đốc - 0943 82 81 86

Nguyễn Thị Ánh Xuân
Giám Đốc điều hành - 0988.55.22.86

quy trình đào tạo

Hướng dãn nghiệp vụ - Võ thuật
Hướng dãn nghiệp vụ - Võ th...
Hướng dãn nghiệp vụ - Võ thuật
Hướng dãn nghiệp vụ - Võ th...
Hướng dẫn chào điều lệnh
Hướng dẫn chào điều l&...
Hướng dẫn chào điều lệnh
Hướng dẫn chào điều l&...
Hướng dẫn sử dụng thiết bị PCCC
Hướng dẫn sử dụng thi...
Hướng dẫn sử dụng thiết bị PCCC
Hướng dẫn sử dụng thi...
Hướng dẫn sử dụng thiết bị PCCC
Hướng dẫn sử dụng thi...
Hướng đãn sử dụng tay dò Kim loại
Hướng đãn sử dụng tay...
Hướng dẫn Phương án khi tiếp nhận mục tiêu
Hướng dẫn Phương án khi...
Nâng cao kiến thức pháp luật cơ bản
Nâng cao kiến thức pháp luật c&#...